: Swiss Dental Academy Online

Dr. Wojciech Ryncarz DDS, MSc

Ukończył studia na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1987 – 1992

Po ostatnim roku studiów uzyskał stypendium w prywatnej klinice w Bremen/Niemcy po czym stwarzał od podstaw i zarządzał w latach 1992-1995 jedną z pierwszych prywatnych Klinik Implantologicznych w Polsce.

Dzięki temu znalazł się w małej grupce lekarzy – pionierów, którzy w Polsce wprowadzili standardowo leczenie implantologiczne. Swoich pierwszych pacjentów implantologicznych prowadzi od 1992roku. Od początku związany ze Straumann gdzie zaczynał prace na implantach ITI Bonefit hollow-screw.

Praktyki studenckie:

 • 1990 Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej prof.W.Koberg Aachen, Niemcy
 • 1991 Departament Chirurgii Szczękowej Ashford Hospital prof.B.M.Bayley London, Anglia

Kształcenie podyplomowe:

 • 1992 stypendium w prywatnej klinice dra E.Hemken w Bremen, Niemcy
 • 1998 praktyki na wydziale Periodontologii Uniwersytetu w Bernie u prof. N.P.Lang Bern, Szwajcaria
 • 2008-2009 Curriculum Implantologiczne na Uniwersytecie J.W.Goethe Frankfurt a/Main, Niemcy
 • 2010 Master Course in Esthetic Implant Dentistry University of Bern, Szwajcaria
 • 2010-2012 Studia podyplomowe „Master of Oral Implantology” na Uniwersytecie J.W.Goethe Frankfurt a/Main, Niemcy
 • 2009-2013 ukończone studia podyplomowe w Kois Center w Seattle, USA

Od 1995roku pracuje wyłącznie we własnej praktyce prywatnej poświęconej stomatologii estetycznej i implantologii.

Cały czas nie tylko poszerza swoje kompetencje zawodowe na kursach zagranicznych, ukończył różnego stopnia kursy u prof. F.Khoury, prof. G.Zucchelli.

Również od lat zajmuje się dydaktyką. Od 2015 związany z Zakładem Chorób Błon Śluzowych i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Na stałe współpracuje jako konsultant z kilkoma klinikami stomatologii estetycznej i implantologii na terenie Polski

Jest członkiem:

 • OSIS
 • Europejskiej Akademii Osteologii
 • ITI – International Team of Implantology w statucie Fellow
 • Członek Założyciel w 2004 roku Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, a obecnie od 2016 roku Prezydent PASE
 • Wykłada w Polsce i zagranicą z zakresu implantologii i stomatologii estetycznej.
 • Prowadzi kursy z zakresu implantologii na poziomie podstawowym i zaawansowanym we własnej Klinice w Warszawie.
 • Redaktor naczelny wydawnictwa implantologicznego “INSIGHT”.
 • Konsultant i doradca ds. medycznych dla Straumann Polska.
 • Dyrektor ITI Study Club Warszawa.

Webinars by Dr. Wojciech Ryncarz DDS, MSc

Language:
Language: